Industrie


Als de sturingen gesofisticeerder zijn en de elektriciteitsgevens gemonitord moeten kunnen worden, dan zijn we in het domein van de immotica aanbeland. 

Een immoticasysteem is meestal grootschalig van opzet en leidt, als het goed geconcipieerd is, tot een betere werkomgeving en een rationeler energieverbruik.

Gelet op het belang van de factor 'energie' in het ondernemersveld kan hier het verschil worden gemaakt.

Allicht hoeven we geen ondernemer er nog op te wijzen dat ook op hem het KB van 4 december 2012 van toepassing is. Wij passen uw elektriciteitsinstallatie aan de nieuwe normen aan of nemen, als u dat verkiest, de gelegenheid te baat om een nieuwe, eigentijdse en dus onvermijdelijk betere oplossing voor uw elektriciteitsvoorzieningen uit te werken.

Ook zonder de dwingende aanwezigheid van bovengenoemd Koninklijk Besluit komt u allicht voor elektriciteitsvraagstukken te staan. Of het nu gaat om hoogspanning of verdeelborden, vermogensdistributie of verlichting: wij zijn thuis in de industrie en zoeken naar oplossingen die energievriendelijk zijn zonder dat u aan performantie dient in te boeten.

Ook voor bekabeling en coördinatie voor diverse technieken heeft u in Dirk Van Steenlandt een betrouwbaar en vakkundig partner gevonden.

Contacteer ons voor meer informatie.